مشخصات کلی

مهدی قائلی
  • مهدی قائلی
  • مدیر منطقه ناژوان شهرداری اصفهان
  • شنبه, 20 آذر 1400, 12:35

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه ناژوان شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 42061

برچسب ها