مشخصات کلی

سید مرتضی دافعیان
سید مرتضی دافعیان
پنجشنبه, 11 دی 1348, 03:30

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

احداث پل باغ پرندگان
تکمیل باغ بانوان ناژوان
فضا سازی ورودی باغ پرندگان
کد محتوا 34051

برچسب ها