مشخصات کلی

سید مرتضی دافعیان
  • سید مرتضی دافعیان
  • پنجشنبه, 11 دی 1348, 03:30

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

  • احداث پل باغ پرندگان
  • تکمیل باغ بانوان ناژوان
  • فضا سازی ورودی باغ پرندگان
کد محتوا 34051

برچسب ها