نگاهی به بافت تاریخی ناژوان

بافت تاریخی ناژوان ؛ تاریخ فراموش شده و با اصالت این منطقه طبیعی است که این روزها تشنه رسیدگی و توجه مسئولین استانی و کشوری است .کد محتوا 27812

برچسب ها