مشخصات کلی

علی ماجد
مدیرکل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:43

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر 1398 درحال خدمت
کد محتوا 23039

برچسب ها