13 شهریور 1399 - 19:31
زهران

محله زهران که امروزه جزئی ازقلمرو شهرداری منطقه 9 اصفهان واقع شده است از روستاهای بسیار زیبا و با صفای ماربین به حساب آمده است که دارای طبیعتی دلپذیر، با انبوهی از درختان وچشم اندازهای طبیعی بوده است.

از حیث موقعیت جغرافیایی در غرب اصفهان واقع شده است . هم اکنون خیابان میرزا طاهر از داخل آن می گذرد و به خیابان خیام، تقاطع سه پله منتهی می شود و جوانب آن را ناژوان ، ده چی، بهارانچی ، نصرآباد و گورتان فرا گرفته است. در محاسبه جایگاه جغرافیایی آن به نقل از کتاب « فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور» آمده است در  39 دقيقه  و 32درجه ی عرض جغرافيايی و 37 دقیقه و 51 درجه طول جغرافیایی قرار دارد ؛ همچنین ارتفاع آن از سطح دریا 1587 متر می باشد.

 

وجه تسمیه

درباره وجه تسمیه آن اظهارات متفاوتی نقل شده است: به دلیل زیبایی های طبیعی خصوصاً بوستان های گل و گیاه که داشته است واژه «زهر» که به معنای شکوفه و گل می باشد را بر آن اطلاق کرده اند. که « زهر» در عربی به معنای گل است و جمع آن می شود« ازهار». یکی از پژوهشگران ادبی ( استاد حسین آقا داوودی) بر این اعتقاد است که امکان دارد این واژه با الف ونون فارسی جمع بسته شده و ترکیب آن زهران شده باشد چنان که این موضوع گاهی در جمع بستن راجع به مکان هایی دیگر نیز رایج است.

دیدگاه مرحوم محمد مهریار این است که: زهران مرکب از  سه جز است : « زه +ر+ان» جزء اول همان واژه «ز» است به معنی آب تراویده از زمین و قنات و ... و غیره و جزء دوم  حرف « ر» است برای وقایه به کار می رود و جزء سوم « ان» پسوند نسبت و کثرت است و معنی سه جزء روی هم منسوب به آب زه ، البته تلفظ اصلی آن « ز ه ان» بوده است که چون بر زبانها ثقیل می افتاده آن را زهران تلفظ کرده اند . تلفظ آن با اول مفتوح  شبیه به زواره است.کد محتوا 18224

برچسب ها