مشخصات کلی

سيد رسول هاشميان
سيد رسول هاشميان
سیدحسن
1350
مدیر منطقه ناژوان
1399/03/15 06:57

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
مراکز فرهنگی سازمان رفاهی تفریحی مدیر هماهنگی 1392 1393
روابط عمومی شهرداری اصفهان معاون 1394 1395
شهرداری های خوراسگان، شاهین شهر و فولادشهر معاون اداری مالی 1395 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 8 1396 1397
شهرداری اصفهان مدیر منطقه ناژوان 1398 درحال خدمت
کد محتوا 7080

برچسب ها