سال جهش تولید
  • 1399-06-13 19:21
  • كد محتوا:18222
قائمیه و دنبه

هسته اصلی و قدیمی محله، در انتهای خیابان قائمیه قرار دارد. اینجا همان محله دنبه معروف است و در سال‌های اخیر به قائمیه تغییر نام داده و بسیار وسیع‌تر از گذشته است.

محله دنبه قسمتی از منطقه  برزرودجی است و این نام در گذشته به قسمتی از شهر اصفهان گفته می‌شد که در ساحل جنوبی زاینده‌رود واقع شده بود.

 این منطقه محله‌های زیادی هم داشت که بنا به گفته محلی‌ها، دنبه آخرین محله‌ و از «دمبه برزرود وجی» برگرفته شده است. همچنین موقعیت جغرافیایی این خیابان به‌گونه‌ای است كه بیشتر اصفهانی‌ها آن را به دستگرد هم می‌شناسند. محله‌ای با سه نام، اما امروز با نام قائمیه بیشتر شناخته می‌شود و مأوای مهاجرنشینان از مناطق دیگر شده است.

دکتر محمد حسین پاپلی در فرهنگ آبادی‌های صفحه 251 از دنبه به عنوان یکی از روستاهای شهرستان اصفهان یاد می‌كند.

 در کتاب فرهنگ جغرافیای ایران جلد 10 هم دنبه را از بخش برزرود معرفی کرده است.

این محل و خیابان قائمیه کوچه مستقیم کم دارد و کوچه‌ها شیب‌دار است؛ چون در پایین دامنه کوه دنبه ساخته شده‌اند. سرسبزی و باغ یکی از شاخصه‌های محل است که همجواری با زاینده‌رود دلیل این سرسبزی است.