نشست خبری مدیر طرح ساماندهی ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان میزبان بیش از 30 خبرنگار از رسانه ها و خبرگزاری های مختلف اصفهان بود ...کد محتوا 21864

برچسب ها